HOTLINE 24/7(+84) 828826299
OPENING TIME

8h00 - 17h00

ADDRESS

17-18, Honor Village, 200 Nguyen Tuan, Hanoi, Vietnam

Main categories
CONNECTING TECHNOLOGY TO ENTERPRISE INNOVATION

Members

Hightlights

Palais Royale
B2B Matching: chuyển giao công nghệ trực tiếp cùng ĐH Hàn Quốc
Palais Royale
Quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Palais Royale
(SINGAPORE) Giải pháp mới cho các hệ thống năng lượng hiệu quả và bền vững